Tầm Nhìn - Sứ Mạng

Sài Gòn Số tập trung vào những chiến lược phát triển dài hạn:

  •     Trở thành công ty In & đóng gói chuyên nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế trong năm 2020
  •     Tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm Bao bì giấy trong nước và mở rộng sản xuất sản phẩm ra thị  trường nước ngoài
  •     Tập trung vào mảng sản phẩm In Nhanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng in số lượng ít
  •     Thể hiện ý chí, quyết tâm phấn đấu đồng hành cùng khách hàng trên con đường phát triển
  •     Thể hiện qui mô, thị phần rộng lớn, vươn ra xa ngoài biên giới quốc gia.
Để lại tin nhắn cho chúng tôi