Khi Nào Chọn In Nhanh?

Thời điểm phù hợp in nhanh:

- Số lượng ít: dưới 500 trang A4 với nội dung không đổi, trên 500 trang A4 với nội dung thay đổi.

- Cần có nhanh

- Chất lượng đẹp tương đương in offset

- Nội dung in thay đổi: báo cáo thường niên, catalogue sản phẩm hoặc dich vụ công nghiệp, hồ sơ cho dự án, thiệp mời đích danh cho các sự kiện.

- Cần làm mock-up sản phẩm

Để lại tin nhắn cho chúng tôi